Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků

Milovy, hotel Devět Skal, 30. 5. - 1. 6. 2017

 

Výsledky minulých ročníků

2017

Vítěz v oboru biochemie a molekulární biologie:

 • Mgr Zuzana Koledová, PhD (Masaryk Univerzity, department of Histology and Embryology)
  Deciphering the roles of fibroblasts during pubertal mammary gland development

Vítěz v oboru chemie:

 • Jiří Tůma (VŠCHT Praha)
  Bifunctional l-prolinol based organocatalysts: stereoselective michael addition in homogenous and heterogenous environment

Vítěz v oboru biomateriály:

 • Michaela Koučková (Masaryk Univerzity, department of Histology and Embryology)
  Silk sericin-modified nanofibers for the development of in vitro models of lung

Autor nejlepšího posteru:

 • Sofie Kolesníková (ÚOCHB AV ČR)
  Sequence requirements and GTP-dependent formation of multimeric G-quadruplexes

2016

Autor nejlepšího posteru:

 • Michaela Kloučková (Ústav histologie a embryologie LF MU v Brně, Centrum biomolekulárního a buněčného inženýrství ICRC, FNUSA, Brno, Ústav fyzikální elektroniky PřF MU a Ústav experimentální biologie PřF MU Brno, Klinka plastické a estetické chirurgie FNUSA, Brno) - Biokompatibilní polykaprolaktamová nanovlákna modifikovaná sericinem

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli:

 • Lukáš Maier (Max-Planck Institute für Molekulare Physiologie, Dortmund, Masarykova univerzita, Ústav chemie, Brno, Mezinárodní centrum klinického výzkumu – FN u sv. Anny v Brně),
 • Jan Buček (Laboratoř růstových regulátorů & Oddělení chemické biologie a genetiky, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP & Ústav experimentální botaniky AV ČR Olomouc),
 • Kristína Tomášiková (Ústav chemie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno),
 • Martina Kašáková (VŠCHT Praha, CEITEC MU Brno),
 • Jan Holec(VŠCHT Praha, ÚOCHB AV ČR Praha).

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie byli:

 • Kateřina Musilová (CEITEC MU Kamenice Brno, CMBGT IHOK FN Brno a LF MU Brno),
 • Alan Kádek (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha, PřF UK Praha, Vienna institute of Biotechnology BOKU),
 • Agnieszka Szmitkowska (CEITEC, MU Brno),
 • L´ubica Duďáková (Ústav dědičných metabolických poruch, VFN a 1. LF UK Praha, Oční klinika, VFN a 1. LF UK Praha, UCL Institute of Ophtalmology, University College London),
 • David Bednář (Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX, MU Kamenice, Brno, Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno).

Absolutními vítězi pro rok 2016 se pak stali:

 • Lukáš Maier – Analogy whitanolidů jako inhibitory hedgehog signální dráhy
 • Kateřina Musilová – Úloha microRNA-150 v prognóze a transformaci folikulárního lymfomu

Vítězi v oboru biomateriály se stali:

 • Jakub Pospíšil (Ústav histologie a embryologie, LF, Biologický ústav, LF, Ústav experimentální biologie, Chemický ústav, PřF, MU, Kamenice Brno) – Nanostrukturování povrchů jako slibný nástroj pro studium buněčných interakcí kmenových buněk.
 • Zdeněk Farka (CEITEC MU, Kamenice, Brno) - Imunosenzory pro rychlou detekci patogenních mikroorganismů.

2015

Autor nejlepšího posteru:

 • Veronika Šváchová (VUT Brno)
  Příprava biopolymerních nanovláken vhodných pro medicínské aplikace

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli:

 • Miloslava Kacířová
 • Zuzana Koledová
 • Alan Kádek
 • Alena Hájková
 • Tomáš Ječmen

Pěti nominovanými v oboru chemie byli:

 • Eliška Pospíšilová
 • Eliška Procházková
 • Nikola Topolovčan
 • Michal Kohout
 • Lukáš Ustrnul

Bez nominace v oboru biomateriály:

 • Eva Jablonská

Absolutními vítězi pro rok 2015 se pak stali:

 • Tomáš Ječmen (MBÚ AV ČR)
  A topologie cytochromu p-450 2B4 a cytochromu B5
 • Lukáš Ustrnul (MÚ Brno)
  Pressocucurbit[5]uril: syntéza a supramolekulární vlastnosti
 • Eva Jablonská (VŠCHT Praha)
  In vitro testování osteogenních vlastností titanové slitiny
  s povrchovou nanoúpravou

2014

Autor nejlepšího posteru:

 • Ivana Jurásková (PřF UK Praha)

Pěti nominovanými finalisty v oboru biochemie/biologie byli:

 • Eva Stejskalová (ÚMG AV ČR Praha)
 • Alena Keprová (ÚOCHB AV ČR Praha)
 • Gita Jančaříková (PřF MU Brno)
 • Karla Plevová (FN Brno/Ceitec)

Pěti nominovanými finalisty v oboru chemie byli:

 • Jiří Kaleta (ÚOCHB AV ČR)
 • Lucie Řehová (ÚOCHB AV ČR)
 • Vladislav Kotek (VŠCHT Praha)
 • Eliška Procházková (ÚOCHB AV ČR Praha)
 • Tomáš Pastierik (PřF MU / Recetox)

Absolutními vítězi pro rok 2014 se pak stali:

 • Pavel Dvořák (PřF MU Brno)
  Metabolické dráhy pro biodegradaci antropogenního polutantu metodami syntetické biologie
 • Jiří Kaleta (ÚOCHB AV ČR Praha)
  Syntéza nového molekulárního rotoru pro tvorbu povrchových inkluzí

 

Congress Business Travel, spol. s r. o. Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
mezioborovesetkani@cbttravel.cz, Tel.: 224 942 575, 723 035 367, Fax: 224 942 550